Kraftlinjer og naturverdier

monstermast
Foto: Alf Ove Hansen / NTB / SCANPIX

Etter at Statnett opplyste om at kraftlinje over Svinesund var et aktuelt alternativ for SydVest- linken, hadde vi et innlegg i HA 19.april om hvorfor den traseen var et dårlig alternativ. Det vi påpekte, var at en ikke måtte ødelegge et landskap som er en turistattraksjon og en første smak av fjell- og fjordlandet Norge, med et ledningsstrekk som ville dominere utsikten. Alternativet ville også medføre et skjemmende ledningsstrekk gjennom kulturlandskapet i Østfold fram til Oslofjorden sør for Moss. Siden kraftkabelen skal legges i fjorden ved Tønsberg og ende opp ved Barkaryd sørvest for Vättern, bør den etter vår oppfatning legges i sjøen utenfor nasjonalparkene og tas på land i Munkedal-området.

Etter vårt innlegg har Statnett droppet alternativet over Svinesund. I stedet er en trasé gjennom Høiåsmarka kjørt fram som hoved-alternativ. Vi er enige med kommende ordfører Edquist i at også dette er uakseptabelt. Høiåsmarka er så verdifull for friluftslivet at en 90 m bred kraftgate vil bli et for dominerende inngrep. Ellers er det en fornuftig tanke å legge kraftgater parallelt i stedet for å dele opp landskapet med kraftgater på kryss og tvers. At også bøndene er imot å få delt opp jordene sine av kjøreveier og nedgravde kabler, er det lett å forstå.

I utredningen fra Statnett er flere traseer tegnet inn. Ett alternativ krysser grensen i Marker og berører ikke Halden kommune, ett går i sjøen tvers gjennom Ytre Hvaler Nasjonalpark , og ett går utenom nasjonalparkene på både norsk og svensk side. Statnett argumenterer for at traseen gjennom nasjonalparken er det mest aktuelle alternativ til Halden-traseen, men Statnett vet naturligvis at det sitter meget langt inne å få tillatelse til inngrep som kan skade korallrevene som det endelig lyktes å få vernet.

Kraftlinjer mellom landsdeler og land må vi ha for å få sikker strømforsyning. Det er de fleste enige om. Mange steder er luftstrekk i praksis eneste alternativ. Da er det viktig å finne de minst ødeleggende traseer. Andre steder er sjøkabel et greit alternativ. Det går flere kraftige kabler mellom Norge og Danmark. Den aktuelle kabelen skal i alle fall ut i sjøen. Det vi da ber om, er at ilandføringsstedet flyttes fra Mossedistriktet til et sted nord for Lysekil. Det betyr at en ikke får noen landskapsinngrep i Østfold, og ledningsstrekket på land i Sverige blir kortere enn ved Halden- og Marker-alternativene.

Statnetts hovedargument for ikke å  være så begeistret for det lengste sjøkabel- alternativet, er at det blir dyrest. Imidlertid må vi få på bordet hva prisforskjellen betyr for strømkundene. Blir det noen få øre pr kWH, vil kundene neppe merke det. Er det kraftselskapenes fortjeneste som blir mindre? I alle fall har vi her et utmerket eksempel på at det mest miljøvennlige alternativet også er det mest positive for næringslivet i kommunen, der sjøkabel- produksjon er viktig. Vi regner med at det nye kommunestyret i Halden vil følge opp ordførerens uttalelser.

For Miljøpartiet De Grønne

Hans Jan Bjerkely