Hans Jan Bjerkely

5. kandidat, Biolog

Hans Jan Bjerkely er utdannet biolog (pensjonert førsteamanuensis fra lærerutd.)

Politisk erfaring

Kommunestyre og formannskap i to perioder, miljø-og ressursvernutvalg, teknisk hovedutvalg, innlandsfiskenemnd.

Kjernesaker

  • Alle miljøvernsaker.
  • Framtidas jernbane.
  • Byggeskikk.
  • Skole.
  • Idrett, helse og friluftsliv.

Fritidsinteresser

Friluftsliv, trening, vandreturer, på tur med barnebarna.