Lorentz Erik Kvammen

3. kandidat, Lærer

Lorentz Kvammen (58) er 3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne. Han er lærer av yrke.

Politiske og organisatorisk erfaring

  • Fylkeshovedverneombud i Østfold Fylkeskommune
  • Fylkesleder Humanetisk Forbund
  • Styremedlem Naturvernforbundet i Halden

Kjernesaker

  • Naturvern.
  • Kulturutvikling og oppvekst.
  • Skape naturlige og sosiale møteplasser i nærmiljøet.
  • Helse.
  • Byplanlegging.

Fritidsinteresser

Naturopplevelser og friluftsliv, padling, litteratur og sosialt samvær, livssynsetikk