Øivind Holt

Forhåndskumulert 1. kandidat, Samfunnsøkonom

Øivind Holt er 68 år og utdannet samfunnsøkonom og vår toppkandidat på lista.

Politisk erfaring

Han er styreleder for Halden Kommunale pensjonskasse, 1. vara kommunestyret, leder hovedutvalg plan, miljø og landbruk.

Kjernesaker

  • Kommunal økonomi og planlegging.
  • Næringspolitikk.
  • Skogbruk, idrett og friluftsliv.

Fritidsinteresser

På fritiden er han opptatt av orientering, friluftsliv