Øivind Holt

28. kandidat, Samfunnsøkonom

Øivind Holt er 68 år og utdannet samfunnsøkonom.

Politisk erfaring

Han har tidligere vært styreleder for Halden Kommunale pensjonskasse, kommunestyrerepresentant og leder for hovedutvalg plan, miljø og landbruk.

Etter valget i 2019 gikk han fra 28. plass til 5. plass på lista, og endte dermed som 2. vararepresentant.

Kjernesaker

  • Kommunal økonomi og planlegging.
  • Næringspolitikk.
  • Skogbruk, idrett og friluftsliv.

Fritidsinteresser

På fritiden er han opptatt av orientering og friluftsliv.