– Ikke helsefarlig forurensing

Ny rapport slår fast at forurensingen i grunnen under Halden driftsbanegård ikke er skadelig. Naboer har klaget på vond lukt i området, og miljøpartiet de Grønne har klaget på at grunnundersøkelsene burde ha vært helt avklart før byggingen startet.