Årsmøte i Miljøpartiet De Grønne i Halden

Møte, fra http://www.openclipart.org/
årsmøte

 

Årsmøte i Miljøpartiet De Grønne i Halden

Onsdag  23.februar kl 19.00

Sted:  Halden Bibliiotek

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Konstituering med valg av ordstyrer og referent
 3. Årsrapport
 4. Årsregnskap
 5. Budsjett for 2011
 6. Valg av styre og revisor
 7. Valg av landsmøteutsendinger

Nominasjonsmøte i Miljøpartiet De Grønne

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Opptelling av antall deltakere med stemmerett
 3. Konstituering med valg av ordstyrer, referent og to fra styret til å underskrive valglisten
 4. Valg av liste

Vibeke Julsrud