Dahl og jernbanen

april 6, 2016

Jernbane_skinnenett_374615aPer Kristian Dahl stiller spørsmål om Intercity-utbyggingen i HA 6. april. Spørsmålene viser en utålmodighet over tidsperspektivet i Norsk transportplan. Det har også vi gitt uttrykk for mange ganger, ikke minst mens Ap, Sp og SV hadde regjering og stortingsflertall. Vi må få politisk flertall for å øke tempoet kraftig i planlegging og bygging av dobbeltsporet, ikke bare til Halden, men til Sverige.
Noe Dahl tydeligvis enda ikke har fått med seg, er at Jernbaneverket 11. mars i fjor ba kommunen ta hensyn til at dobbeltsporet enda ikke var tegnet inn, at en nå måtte planlegge for plattform på 350 m og rettere spor, og at sporet derfor måtte krysse Tista nærmere utløpet. Da kommunestyrets flertall nektet å ta hensyn til dette og kjørte videre med reguleringsplanen for Tyska, kom det naturligvis innsigelse fra Jernbaneverket. Dermed ble all utbygging stoppet til togtraseen er bestemt. Nasjonale hensyn var viktigere enn lokale interesser. Det skulle bare mangle.

Hvordan Dahl kan fortsette å tviholde på en trasé under Rødsparken med kryssing av Tista i skarp sving nær nåværende jernbanebro, er vanskelig å forstå. Jernbaneverket har skjønt at Halden ikke er endestasjon og at ikke alle tog skal stoppe her. Vi håper at de toneangivende politikerne i Ap og H nå skjønner at Halden kommune må samarbeide og tilpasse seg nasjonale planer. Sentrumsutviklingen må samordnes med jernbaneplanene, og en må stå på for å få opp tempoet i planleggingen.

Enhver med et kart over Halden sentrum, vil se at plattform på 350 m og rettere spor nødvendigvis vil føre til at dobbeltsporet kommer over Tyska eller Hollenderen. Selv ikke de mest standhaftige politikerne kan få sporet under Rødsparken. Å forsøke å trenere utbyggingen av den moderne jernbanen til Sverige og kontinentet, fordi lokale planer må endres, er Halden kommune ikke tjent med.
Hans Jan Bjerkely, Miljøpartiet De Grønne i Halden.