Er Ap, SV og KrF for høyhastighetstog?

Som ventet har fylkeskommunen kommet med innsigelse mot reguleringsplanforslaget for Mølen, Tyska og Hollenderen fordi kommunen tviholder på nåværende togtrasé. Alle vet at det ikke er mulig å kjøre i høy hastighet med så skarpe kurver, men den politiske ledelsen i Halden mener tydeligvis at i Halden skal alle tog ned i ruslefart, enten de skal stoppe her eller ikke.

Debatten om høyhastighet blir noe avsporet av forslag om lyntog som skal gå i over 300 km/t. Slike tog vil det neppe være aktuelt å kjøre gjennom Østfold-byene. Det som er aktuelt her i denne omgang er pendlertog som kan ha en fart på 200-250 km/t, og tog som går videre til Gøteborg i samme hastighet. Det er dette de fleste politikerne i Fylkestinget og Stortinget ser på som realistiske høyhastighetstog. NSB har allerede tog som kan gå i den hastigheten, men linjenettet må oppgraderes og rettes ut.

Direktøren i Jernbaneverket Elisabeth Enger sier i Aftenposten 18.juni at Jernbaneverket selvsagt er positive til høyhastighetstog, og at InterCity-triangelet, med nye baner til Skien, Halden og Lillehammer, skal være en del av høyhastighetsnettet. Flere intervjuer HA har hatt med noen av hennes underordnede tyder på at de enda ikke tar disse signalene på alvor. Det ser faktisk ut til at de synes det er greit at kommunen planlegger et dobbeltspor som vil være ubrukbart om noen år. Vi leser at planer er ferskvare, og at de kan endres i neste omgang, selv om det blir dyrere.

Sentrale politikere i Ap, SV og KrF i Fylkestinget og Stortinget vil ha det nye dobbeltsporet lagt slik gjennom Østfoldbyene at det kan kjøres høyhastighet på det.  Gruppeleder for Ap i Halden kjemper imot og får tydeligvis støtte fra ordføreren. For velgerne er det viktig å vite hva kandidatene til stortingsvalget vil gå inn for. Derfor følgende spørsmål til Ap-kandidat Wenche Olsen: Vil du støtte Halden Ap i denne saken, eller vil du støtte fylkestingsgruppa til Ap?  Til SV og KrF i Halden blir spørsmålet: Er dere enige med Hallgeir Langeland og Dagfinn Høybråten i denne saken, eller støtter dere den politiske ledelsen i Halden? Hvilke signaler gir dere til Stortinget?

Noe av det alvorlige er at sentrale Halden-politikere nå vil selge tomter til boligbygging  på Tyska og Hollenderen uten å vise i reguleringsplanen at høyhastighetsbanen nødvendigvis må komme på bro fra Hollenderen til Tistas utløp.  Dersom planen ikke blir stoppet av Fylkeskommunen eller Jernbaneverket, vil  tomtekjøperne etter noen år få beskjed om at det kommer en ny reguleringsplan. Da må kanskje nybygde boligblokker på Hollenderen rives, og boligene på Tyska blir mindre verdt.

Vi håper fortsatt at AP, SV og KrF i Halden vil forstå at en framtidsrettet norsk samferdselspolitikk også skal gjelde i Halden, og at folk ikke skal lures til å kjøpe noe som vil synke i verdi. Tyska og Hollenderen vil kunne bli noen av kommunens attraktive grøntområder, med turstier, badeplass og båtopplagsplasser, men tomteverdien er overvurdert. Før nøyaktig togtrasé kan tegnes inn over Hollenderen og ved Tistas utløp, må videreføringen fra jernbanestasjonen til tunnel i festningsfjellet være fastlagt. Denne avklaringen må gjøres i kommuneplan-arbeidet. Det er kommuneplanen det haster med, reguleringsplanen skal være oppfølgingen.

For Miljøpartiet De Grønne

Hans Jan Bjerkely