Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Miljøpartiet de Grønne i Halden.

  • Sted: Biblioteket
  • Dato: onsdag 17.02.2010
  • Tidspunkt: 19.00

1. Åpning av møte, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding 2009
3. Regnskap 2009
4. Valg av styre
5. Valg av landsmøterepresentanter
6. Eventuelt

Saker til årsmøte sendes til undertegnede.