Lysløypene i Halden

Naturen er en kilde til helse og trivsel for alle lag av Haldens befolkning. Naturen er overalt, gratis og åpen døgnet rundt – året rundt. Lysløypene i Haldenskogen er til allmenn benyttelse og er et viktig friluftstilbud i Halden, spesielt i den mørke årstiden. Det er vedtatt politisk at lysløypene i Halden-marka skal være tilgjengelige med lys i høst og vintermånedene. Det er nå et miljøkrav og et pålegg fra SFT at all lysarmatur eldre enn fra ca 1982 må skiftes ut fordi de inneholder PCB. De fleste av stolpene er fra rundt 1920 og er en sikkerhetsrisiko på grunn av råte.

Fire idrettsklubber (Tistedal FL, Halden SK, Gimle IF og TTIF ) blir drevet vesentlig ved dugnadsinnsats, og det er et betydelig arbeid som legges ned for å vedlikeholde lysløypene.

Kostbare prosjekter slik som den pågående rehabiliteringen er, har ikke klubbene økonomisk mulighet til å bære alene. Disse lagene ber om at Halden kommune forskutterer det kommunale tilskuddet som er en del av finansieringsplanen i spillemiddelsøknader, slik at arbeidet med lysløypene kan fortsette. Det blir vanskelig for klubbene som skal rette opp feil og mangler ved ikke å forskuttere disse midlene nå.

I hovedutvalg for kultur og idrett gikk Miljøpartiet de Grønne og Høyre inn for å forskuttere Halden Kommunes andel slik at klubbene får økonomisk hjelp til arbeidet i 2010. De har allerede gjort en stor jobb i løypene slik at de skal være i god stand når høstmørket og snøen kommer til beste for alle brukerne. Men som det ofte skjer i utvalgene, blir de fleste forslag fra opposisjonen nedstemt, da beslutningene er bestemt på forhånd. Denne saken intet unntak.

Det har vært mange innlegg i HA ang. denne saken, bla. Ingvar Nordås hadde et innhogg i Halden Arbeiderblad den 6 september. Han tar for seg rehabiliteringen av kommunens lysløyper, og henviser til det negative vedtaket i utvalget for kultur og idrett. Han uttrykker bekymring for hvor lenge klubbene må vente på midler slik at arbeidet med dette miljøkravet kan fortsette.

Hans bekymring deles av alle som benytter seg av løypene året rundt.

Vibeke Julsrud

Miljøpartiet de Grønne.