Tusen nye boliger ved sjøen

Øivind Holt i Miljøpartiet De Grønne har tidligere uttalt følgende om kommunens prosjekt.

– Det er områder her som er så forurenset at de er gjerdet inn. Det gir en indikasjon på at grunnforholdene ikke inviterer til å bygge boliger her, sa Holt.