Vellykket årsmøte

Viktige saker fremover blir:

– Arbeid med kommuneplan
– Reguleringsplaner for Mølen, Tyska og Hollenderen
– Skolepolitikk og skolegrenser
– Idrett- og friluftsplan
– Markagenser for Ertemarka og Høyåsmarka
– Svinesundsterskelene
– Utviklingsplaner for Svinesundsområdet
– Vern av dyrket mark

Vi hadde også besøk av Jarle Fagerheim som er partisekretær sentralt i MDG. Fagerheim var optimistisk mhp. høstens Stortingsvalg.