Vil ha grønn arealstrategi

MDG i Halden har ved en rekke anledninger etterlyst igangsetting av en samordnet kommuneplanprosess med en integrert samfunnsdel og arealdel, hvor utbyggingsbehov, grønt struktur, transportløsninger kan sees samlet og vurderes opp mot bl.a. de klimautfordringer vi står overfor. SV har ved enhver anledning stemt mot å utarbeide en samlet kommuneplan i tråd med Planlovens bestemmelser.