Vibeke Julsrud

2. kandidat, Landbruksrådgiver

Vibeke Julsrud (f. 1956) er ektefødt haldenser.

Politisk erfaring

Hun har vært folkevalgt til kommunestyret siden 2003. Av politiske verv kan nevnes medlem i kommunestyret, formannskapet og utvalg for kultur og idrett. Varamedlem til administrasjonsutvalget og utvalg for næring- og miljøpolitikk.

Kjernesaker

  • Framtidsbyer med trivsel og miljø i fokus.
  • Jordvern, urban dyrking og andelsjordbruk.
  • Mangfoldig og dynamisk kulturpolitikk.

Fridisinteresser

På fritiden er hun opptatt av friluftsliv, fotografering, hundesport.