Valget er nå over, og med en framgang på 2,4 prosentpoeng fra 4,7 % til 7,1 % har vi nå fått ett ekstra mandat i kommunestyret! Vi øker fra 2 til 3 mandater. Dette gjør oss til Haldens femte største parti, og gir oss handlingsrom til å utøve enda mer grønn politikk i Halden.

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt lokalvalg i Halden?