Årsmøte i Miljøpartiet De Grønne i Halden

Møte, fra http://www.openclipart.org/

Onsdag  22.februar kl 18.30

Sted:  Fayegården

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering med valg av ordstyrer og referent
  3. Årsrapport
  4. Årsregnskap
  5. Budsjett for 2012
  6. Valg av styre og revisor
  7. Valg av landsmøteutsendinger

Vi får besøk av Hanna Marcussen fra MDG i Oslo og nasjonal talsperson, og når årsmøte er gjennomført vil hun ta opp temaer som:

·         planer framover nasjonalt

·         hva som skal til tallmessig for å komme inn på Stortinget fra Østfold o.l.

·         utfasing av veisalting (tatt opp i diverse kommunestyrer av MDG lokallag den siste tiden)

Hilsen Vibeke Julsrud

Leder