Amalie Lund: – Jeg er feminist fordi

5. mars 2020: Amalie Lund skriver her kort om hvorfor hun er feminist – ikke bare på kvinnedagen, men hver dag!

mars 5, 2020

Verden fortsatt eies av menn. Over hele verden tjener menn mer enn kvinner, de har mer formue og eier mer land. I Norge tjener kvinner fortsatt bare 70% av det menn gjør.

Fordi 1 av 3 kvinner i verden har opplevd fysisk og/eller seksuell vold. I Norge har nesten 1 av 10 kvinner blitt voldtatt.

Fordi hvert andre sekund tvinges en jente under 18 til å gifte seg.

Fordi bare 24% av verdens parlamentsmedlemmer er kvinner.

Fordi to tredeler av verdens analfabeter er kvinner.

Fordi de fleste ofre for menneskehandel er kvinner.

Fordi 800 kvinner dør hver dag som følge av graviditet eller fødsel.

Fordi 63 millioner jenter ikke får gå på skolen.

Vi lever i en verden som er designet for menn. Det skal vi gjøre opprør mot. Ikke bare på kvinnedagen, men hver dag, og derfor er jeg feminist.

Kilder:

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/likestilling#Faktaside_om_likestilling

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/lonnsforskjellene-mellom-kvinner-og-menn-vedvarer–331542
Det er riktig at kvinners _lønn_ er 86% av menns. Men inntekten, som også inkluderer inntekter fra f.eks. aksjer og annen kapital, er 70% av menns.

Vold, voldtekt og seksuelle overgrep
https://www.krisesenter.com/sekretariatet/statistikk/

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuelle-overgrep–statistikk/

Barneekteskap
https://www.plan-norge.no/slik-arbeider-plan/barneekteskap

https://www.smp.no/ntb/utenriks/2018/03/06/UNICEF-Kraftig-fall-i-antall-barnebruder-i-verden-16221091.ece

Analfabeter
https://norad.no/migrering/nyheterrunde2/over-750-millioner-voksne-er-analfabeter/

https://snl.no/analfabetisme

Menneskehandel
https://www.dagbladet.no/nyheter/ny-rapport-de-fleste-ofrene-for-menneskehandel-er-kvinner-som-utnyttes-til-prostitusjon/68704607

https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdensdagen-mot-menneskehandel

Barseldød
www.abcnyheter.no/amp/nyheter/2015/11/12/194882560/daglig-dor-830-kvinner-som-folge-av-graviditet-og-fodsel

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/hvor-mange-kvinner-dor-i-svangerskap

Utdanning
https://norad.no/tema/utdanning/jenter/

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/utdanning

Hvordan kan man si verden er designet ut fra en mann? Jo, fordi for eksempel bilbelte. De har ikke testet på kvinnelige modeller. Kvinner har 47% større sjanse for å bli hardt skadet i en bilulykke som følger av dette.
https://www.vg.no/annonsorinnhold/plan-norge/jentekampanje/
Smarttelefoner er designet etter størrelsen på en manns hånd. Det finnes medisiner som bare blir testet på menn, så når kvinner bruker dem så har det fatale konsekvenser grunnet forskjell rundt immunforsvar, hormoner og opptak av kjemikalier.
https://www.dagbladet.no/nyheter/mener-verden-er-designet-for-menn-koster-mange-kvinner-livet/70815929
SIRI på iPhone sliter mer med å oppfatte kvinnelige stemmer fordi dem brukte bare mannlige stemmer når dem utviklet appen. Det finnes utrolig mange flere eksempler som viser at menn har vært utgangspunktet hvor hverdagslige ting.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47725946