Årsmøte i MDG Halden 31 januar

januar 15, 2017

Innkalling til årsmøte i Miljøpartiet De Grønne i Halden

Sted: Wielgården, Storgata 7
Dato: 31.01.17
Tidspunkt: kl.19.00

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og opprop
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av Årsmelding 2016
4. Godkjenning av Regnskap for 2016
5. Vedta Årsplan for 2017
6. Vedta Budsjett for 2017
7. Behandle innkomne forslag
8. Valg
• Styre i lokallaget
• Valgkomité
9. Forslag til fylkesmøte på delegat(er) til landsmøtet i Oslo
10. Avslutning

Vibeke Julsrud
Styreleder