Åsekjær komposteringsanlegg

Fotocredit: http://www.nhm.uio.no/

For noen år siden ble det drevet kompostering i stor skala på Åsekjær, hvor både hageavfall og matavfall ble benyttet. Imidlertid medførte bruk av våtavfall i komposten for stor avrenning, noe som skapte problemer blant annet i renseanlegget på Remmen. Fylkesmannen krevde at problemene med avrenning skulle løses. Daværende eier valgte da å selge anlegget til Ragn Sells.

september 11, 2015

Men kvist og annet hageavfall, som blir levert av Haldens befolkning, ender dessverre heller ikke nå opp som god kompostjord. Etter kverning blir flisa derimot fraktet av lastebiler til Sverige for brenning, noe vi i Miljøpartiet De Grønne (MDG) synes er en særdeles dårlig løsning. Her får vi økt trafikk på E6 med unødvendig CO2 forurensing. Vi brenner verdifullt komposteringsmaterialet, som burde endt opp som god jord i mange av Haldens hager.

MDG ønsker å få komposteringen tilbake til Åsekjær. Levering av hageavfall må fortsatt være gratis og dekkes av renovasjonsavgiften. Det må ikke legges ekstra økonomiske hindringer i veien for miljøvennlig adferd. Vi må stimulere folk til å deponere avfall på en ansvarlig og miljøvennlig måte.

Kommunen må avklare forholdene rundt kompostering med Fylkesmannen og inngå en avtale med eier (Ragn Sells), som gir klare og forutsigbare rammevilkår for investering og drift av anlegget. Dette vil være et godt eksempel på privat og offentlig samarbeid.

Dette er også et eksempel på at små og billige endringer kan gi store miljøgevinster.

Kathrine Walthinsen,
4. kandidat for Miljøpartiet De Grønne, Halden

- MDG ønsker å få komposteringen tilbake til Åsekjær. Levering av hageavfall må fortsatt være gratis og dekkes av renovasjonsavgiften