Carpe Museum

august 31, 2017

Formannskapet skal førstkommende torsdag (31/8) ta stilling til framtidig bruk av Fayegården, hvor Østfoldmuseet ønsker å flytte inn for å skape et bymuseum. Etter flere års ørken vandring foreligger det nå en positiv innstilling fra rådmannen.

Dette er en enestående mulighet til å få etablert en publikumsrettet virksomhet på Nordsiden, både i betydningen veldig god og en mulighet som ikke kommer flere ganger.

Et bymuseum vil bli et nytt kultur tilbud for både lokalbefolkning og besøkende. Men kanskje like viktig er de ringvirkninger et bymuseum vil ha.

  • Være åpent hele året med skiftende utstillinger også om samtidstema.
  • Det er plass i Fayegården til annen møtevirksomhet for organisasjoner, lag og foreninger.
  • Bli et treffsted for kreative næringer
  • Med sin nærhet til nytt skole- og oppvekstsenter på Os, vil klassebesøk enkelt kunne legges inn i skoledagen.
  • Med mange flere besøkende i området, vil nærliggende forretninger kunne få flere kunder.

Dagens museer på Rød og i Festningen har sesong åpent og er i stor grad knyttet opp til sin egen historie.  Ved å flytte ansatte fra Rød til Fayegården, blir det frigitt lokaler som kan utnyttes til blant annet kunstutstillinger og gi stedet et bredere opplevelsestilbud. Sammen med konserter og utstillinger på låvecafeen vil stedets attraktivitet øke.

Det står mange fagre ord i Næringsplan og partiprogram om økt satsing på nærings-virksomhet. Begrepet Arrangementsbyen Halden er lansert og ambisjonen er at det innen 2023 skal skapes minst 200 nye lønnsomme arbeidsplasser i besøksnæringen

 Denne jobbskapingen er ikke en kommunal oppgave, men kommunen har en tilrettelegger  funksjon og må sørge for at nødvendig infrastruktur etableres. En bærende ide i utviklingen av kommuneplanen, er å legge til rette for Brobygging; steder hvor mennesker kan møtes og knytte sosial bånd. Et nytt bymuseum i Fayegården vil nettopp være en grunnstein i en slik satsing og bli et spennende  møtested  for både nye og gamle haldensere i alle aldre.  Med kort avstand til både Teateret og Biblioteket vil man kunne få  flere synergieffekter gjennom samarbeid og utnyttelse av lokaler.

Det latinske uttrykket Carpe diem betyr Grip dagen eller utnytt muligheter dagen gir. Så torsdag griper vi tak i Østfoldmuseet, ellers er jeg redd for at det er mange andre i Østfold og innover mot Oslo som ønsker også dette sentralisert.

Øivind Holt

MDG Halden

Medlem av formannskapet