Det stinker i Halden

Rainer Prang rainer.prang@nrk.no

– Vi vet ikke eksakt hva som ligger i grunnen her på Mølen. Vi vet heller ikke om stoffene er farlige. Derfor burde grunnundersøkelsene ha vært helt avklart før byggingen startet, sier Øyvind Holth i Miljøpartiet de Grønne til NRK.