Dette mener makta om demokratiet i Halden

Vibeke Julsrud, Miljøpartiet De Grønne:
– For mindretallet er det svært vanskelig, ja nesten umulig, å nå fram i utvalgene. Vi blir aldri hørt. Det kan da ikke være bare tøv vi kommer med.
– Det er klart at Arbeiderpartiet har lukkede møter om sakene før de kommer til behandling. Og det er det ikke noe å si på. Men i utvalgene har vi følelsen av at flertallet er bedre informert enn mindretallet. Jeg har ikke noe konkret å vise til, men det er en oppfatning jeg har.
– Flertallet er jo demokratisk valgt og har rett til å styre. Men et demokrati kjennetegnes ikke bare at flertallet styrer, men i minst like stor grad at mindretallet skal høres. Det skjer ikke i Halden i dag.