Earth Hour

Halden kommune slutter seg til verdens største klimakampanje, ”Earth Hour”. I alle kommunale bygg, hvor det ikke skaper helt spesielle problemer, skal lyset være slukket mellom kl. 20:30 og 21:30, lørdag 28. mars. Samtidig oppfordres alle kommunens innbyggere og næringslivet til å slukke lys under Earth Hour-timen

Lørdag 28. mars, mellom klokken 20:30 og 21:30, kommer mennesker over hele verden til å skru av lysene for å markere Earth Hour i regi av WWF (Verdens naturfond). Til sammen vil slukkingen spare mye energi, men vel så viktig er den symbolske støtten til arbeidet mot klimaendringene. Idéen startet i Sydney i 2007, og har spredd seg til alle verdensdeler, slik at målet i år er én milliard deltakere.
Miljøpartiet De Grønne utfordrer -navn- kommune til å ta del i Earth Hour, slik 25 norske kommuner allerede har lovet. La Earth Hour bli starten på en offensiv kommunal klimapolitikk, med fokus på energisparing, fornybar energi, kollektivtilbud, el-biler og økologisk jord- og hagebruk. Om kommunen konsekvent tenker klimavennlige løsninger, kan vi oppnå store reduksjoner i klimautslippene.

Samtidig er det klart at mye av reduksjonen i klimautslippene må tas på nasjonalt nivå. Da er det gode nyheter at Miljøpartiet De Grønne i år stiller lister i samtlige fylker, og går til valg på å redusere olje- og gassutvinning og fly- og biltrafikk til fordel for energisparing, fornybar energi, jernbane og buss, samt redusere det generelle forbruket.

Hver for en kan vi gjøre mye, men aller mest oppnår vi om vi jobber sammen. På kvelden lørdag 28. mars slukker vi lysene i én time og sprer budskapet om at vi må kutte i klimautslippene.

EH_A2_Template_FINAL.indd

Sondre Båtstrand
Talsperson
Miljøpartiet De Grønne