Finnes det en friluftspolitikk i Halden kommune?

Denne gangen dreier det seg om hytta Sødern på Ystehedeneset som ble innkjøpt i fjor av kommunen for å legge til rette for friluftsliv, nærmere 1,6 millioner ble betalt og med god omtale i HA. Fylkesmannen har i tillegg bevilget kr 150 000 til tilrettelegging av området. I juni i år vedtar imidlertid flertallet (AP, KrF) i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift:

Fylkesmannens bevilgning på kr 150.000 til tilrettelegging på Sødern/ Nesodden på Ystehedeneset benyttes i sin helhet til riving, planering og fjerning av eiendommens bestående bygninger. Tiltaket gjennomføres i 2009.

Vedtaket ble fattet mot opposisjonens to stemmer som ønsket at hytta skulle overlates til Oslofjordens friluftsråd (OF)  med sikte på å etablere ei kystled hytte.

Hovedbegrunnelsen for fjerning av hytta har vært:  ”å etablere ei Kystled hytte vil virke  privatiserende og kunne hindre folk å bruke området”.  I tillegg har det blitt anført at det vil koste en del å pusse opp og drifte ei slik hytte.

Ei kystled hytte fungerer på samme måte som Turistforeningens hytter  og distriktets sportshytter som alle kan brukes av allmennheten. Hyttene er låst, men de som ønsker å bruke hyttene, bestiller plass og får utlevert nøkkel. Slik er det på Budalsvika og på Ulveholtet, ei annen kommunal hytte som kommunen nå ønsker å oppgradere til friluftsbruk og utnytte i undervisningssammenheng.

Hytta på Sødern egner seg utmerket som base for friluftsbasert undervisning i og med kommunen allerede eier hele skogområdet på vestsiden av Ystehedeneset. Den vil også kunne brukes som overnatting for folk som går Kyststien (kommunen har fått spille midler kr 200 000 pluss like mye i egne midler, til å merke ferdig stien).

På oppsiden av den kommunale hytta ligger det en annen hytteeiendom, som vil få bedre utsikt og bli mer eksponert mot sjøen hvis forslaget om fjerning ( brannøvelse har vært vurdert) blir gjennomført. Denne hytteeiendommen blir da liggende igjen alene og får alle muligheter til å privatisere området ned mot sjøen.  Effekten av riving blir den stikk motsatte av hensikten med tiltaket.

Oslofjorden Friluftsråd har i brev til Halden Kommune av 7. september tilbudt seg å ta drifts- og vedlikeholdsansvaret for hytta. Kommunen vil derved ikke få ytterligere utgifter knyttet til eiendommen. Samtidig vil hytta og området effektivt bli markedsført gjennom OF. Et positivt bidrag til en økt satsing på friluftsbasert næringsutvikling langs Iddefjorden

Vi i Miljøpartiet De Grønne har lenge argumentert for bedre tilrettlegging av tur muligheter i kystsona, blant gjennom merking av Kyststien og etablering av overnattingstilbud. Vi har derfor tatt initiativ til at den saken kommer  opp i Kommunestyret på torsdag 22. oktober.

De argumenter som Hovedutvalg for Bygg, Plan og Teknisk  drift la vekt på gjelder ikke lenger i og med at OF vil dekke aktuelle kostnader og ta ansvaret for hytta. Samtidig vil Haldens befolkning få et nytt turmål som kan benyttes hele året med det klimaet vi har langs Iddefjorden. Badesesongen varer som regel neppe mer enn en måned på den nærliggende badeplassen som flertallet vil satse pengene på.

Øivind Holt
Miljøpartiet De Grønne