Flyseteavgiften

april 3, 2016

Protokoll tilførsel til utvalgssak 24/2016

MDG stemmer mot det fremlagte forslag til vedtak fordi:

  1. Norge har forpliktet seg til å kutte 40 prosent i klimagasser på femten år.

 

  1. Flyreiser er Norges mest feilprisede tjeneste i et klimaperspektiv. Ekstremt lave priser gjør at nordmenn flyr mest av alle i Europa. Den totale utslippsveksten fra flytrafikken har vært kolossal.

 

  1. Flyavgift ikke et nytt fenomen i Norge. På 90-tallet hadde vi en flyavgift som var mye høyere enn den regjeringen innfører nå. I 1999 var den på 319 kroner (prisjustert) per passasjer for reiser til og fra utlandet, omlag halvparten for reiser innenlands. Ser man på denne statistikken var flytrafikken på et stabilt nivå frem til den ble fjernet i 2002. Etter 2002 har flytrafikken økt kraftig.

 

  1. Flyavgift trengs, og den må virke. Vi kan ikke ha en flynæring basert på priser som ikke er i nærheten av de reelle miljøkostnadene for virksomheten.

 

  1. Inntektene fra en passasjeravgift må investeres i det grønne skiftet i norsk økonomi.

 

  1. For å få størst mulig effekt av nye avgifter og reguleringer, bør det skje gjennom et bredt internasjonalt samarbeid slik at alle flyplasser sikres like rammebetingelser og fratar flyselskapene mulighetene til å vri seg unna ved f.eks å skifte base. Felles miljøavgifter innenfor EU/ EØS-området hindrer uheldig konkurranse-vridning i disfavør av norske interesser.

 

  1. Det er dessuten viktig å sikre videre drift av Rygge sivile lufthavn som en av tre flyplasser på Østlandet med et internasjonalt rutetilbud. Det vil hindre en monopolisering av all flytrafikk til Gardermoen, med økt trafikk langs E6 og E18 gjennom Oslo by og lengre reisevei med tilhørende klimautslipp.

Det er derfor viktig i et regionalt perspektiv at både Rygge og Torp opprettholdes. Det er bedre miljøpolitikk å utnytte eksisterende flyplasser i regionen enn å måtte bygge ytterligere rullebaner på Gardermoen, med nedbygging av matjord og grunnvannskilder.

Øivind Holt,

MDG Halden