Forespørsel: Forbud mot tomgangskjøring.

desember 6, 2017

Kommunestyret 07–12-2017

Forespørsel

Forbud mot tomgangskjøring.

I disse dager møter en ofte biler som står og går på tomgang, uten at noen sitter inne i bilen. Det gjøres enten for å varme opp bilen eller for å tine av vindusruter, samtidig som bilen spyr ut CO2 og andre miljøgasser.

Det er imidlertid vedtatt et forbud mot tomgangskjøring i Halden.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk – 25.11.2009 Behandling:

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalget vedtar at det skal opplyses om forbudet mot tomgangskjøring, i bebygde områder, langs de fem innfartsårene til Halden. Kostnader forbundet med skilting dekkes av hovedutvalgets konto, med en øvre ramme på kr 25.000,-.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalget ønsker tekstforslaget til skiltene lagt frem for utvalget som orientering.

Dette forbudet er aldri blitt iverksatt.

Å redusere unødvendig tomgangskjøring, vil vi kunne bidra til å redusere utslipp av klimagass i tråd med Stortingets vedtatt klimamål.

Vil ordfører ta initiativ overfor rådmannen til å få iverksatt dette forbudet og sørge for informasjon til allmenheten.

Øivind Holt,

gruppeleder MDG