Forhastet reguleringsplan for Tyska/Hollenderen

Planen skal presses igjennom, og alt går i en fart som tilsier at dette kan gå galt, skriver Vibeke Julsrud.