Godt valg!

Kjære velger,

vi i Miljøpartiet De Grønne i Halden avslutter nå valgkampen foran kommune og fylkestingsvalget 2011. Vi  har et fyldig og konkret program å legge fram for velgerne, og vi har stilt opp i alle relevante diskusjoner og i sosiale medier for å gjøre programmet kjent. Som de fleste sikkert har fått med seg, er det stor forskjell på ressurser og budsjetter de forskjellige partiene har til rådighet. Vi lever litt som vi prediker i MDG «vi kan ikke love gull, men grønne skoger» Vi håper likevel at budskapet vårt har kommet fram blant annet gjennom flere gode leserinnlegg i Halden Arbeiderblad.

Gjennom snart 25 år i politikken i Halden har vårt budskap vært at Halden skal være en grønn og åpen kommune. Ved å gi din stemme til Miljøpartiet De Grønne vil du gi ditt bidrag til at vi sammen kan realisere dette målet.

Jeg vil samtidig få takke alle som stått på og jobbet for et godt valgresultat. La oss håpe at vår innsats vil bære frukter.

Godt valg!
Vibeke Julsrud,
leder Miljøpartiet De Grønne i Halden.