Gågata i Halden
Fotocredit: Terje Johnsen

Gratulerer med fortsatt gågate i Halden!

Av Halden Arbeiderblad (HA) 31. august ser vi at gågatestriden ser ut til å få en lykkelig løsning nokså nær det vi argumenterte for og fikk flertall for i hovedutvalgene for teknisk drift og for plan og miljø. Privatbilkjøring i gågata må etter vår oppfatning være negativt for butikkeiere som forsøker å trekke til seg kunder ved å åpne butikken mot gata.

september 7, 2012

Forretningenes hovedproblemer er naturligvis konkurransen fra kjøpesentrene, som nå blir enda større, og mangelen på gratis parkeringsplasser. Imidlertid kan folk godt gå et par hundre meter fra parkeringsplassen hvis butikkene er attraktive nok, det gjør de i kjøpesentrene.

Siden vedtaket i Teknisk 20.juni også inneholder begrunnelse, siteres det her: «Dagens kjøremønster i og rundt Storgata beholdes, da dette er den beste løsningen for gående, syklister, barnevogner og funksjonshemmede samt for for varelevering, buss og taxi. Storgata er byens hovedgate for myke trafikkanter. Nåværende ordning er viktig for å nå målet om å få ned utslippene fra bilkjøring til arbeidssted og tog. For å bidra til å styrke handelen i Storgata, etableres tidsbegrenset gratis parkering i tilgrensende gater i rimelig gåavstand. De handlende inviteres til samarbeid for å gjøre gågata mer attraktiv med beplantning og andre dekorasjoner, slik andre byer har lykkes med. Kundene kommer når de finner en innbydende gågate og  forretninger».

Kommunestyreflertallet valgte en annen linje enn hovedutvalgene, etter alt å dømme etter press fra handelsstanden. Nå håper vi på et nytt kommunestyrevedtak mer i tråd med vårt syn, vi er glade for at kommunen slipper å bruke 200.000 kr på omskilting, og vi innser at parkeringsordningen blir den største utfordringen.

Hans Jan Bjerkely,  Miljøpartiet De Grønne