Halden kommune som bygningsmyndighet

Fotografert av strausser. Creative Commons-lisens. Navngivelse - Ikke-kommersiell - Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

Svein Olaussen har i  Halden Arbeiderblad 13. januar en lang utredning om sluttføring av Ishallen. Som ihuga skiløper og ikke eier av et par skøyter, skal jeg ikke blande meg inn i debatten om midlertidig bruk av hallen mens den gjøres ferdig. Der er det veldig mange andre med meninger.

Men det som er interessant å merke seg er den tøffe linja Halden kommune som bygningsmyndighet har lagt seg på i den saken. For å sitere Olaussen:

«Utover dette er min bemerkning at ikke noen politisk instans kan vedta noe som er i strid med gjeldende lov og forskrift. Det er ikke anledning til å utvise skjønn i en slik sak som denne da forholdene går på strenge lover og regler knyttet til sikkerhet, store tekniske mangler og ikke minst brannforskrifter.»

Er dette nå en politikk som heretter skal følges, gjeldende både for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker? Flytter vi blikket nedover Gimleveien, over Bybrua og ut mot Mølen, så ser vi Jernbaneverket i full aktivitet med bygging av ny driftbanegård. Problemet her er lukta, det har stinka ”råtne egg” lenge på grunn av graving i gammal møle.

Tiltaksplan med tilleggsundersøkelser for dette anlegget forutsetter imidlertid at det skal gjøres nødvendige grunnundersøkelser før arbeidene settes i gang. Problemet med lukta regner man med vil forsvinne når området er pukket opp og har fått nytt dekke, men hva som finnes av andre miljøgifter vites ikke. Samme type sak hadde man på nordsiden av elva i forbindelse med gravearbeidene til nye veien ut mot Tyska. Her ble arbeidet stanset en periode.

Overfor Jernbaneverket har kommunens bygningsetat ikke grepet inn. Teknisk Hovedutvalg (som Olaussen leder) har ikke engasjert seg. Vi i Miljøpartiet har sendt Kommunelegen en bekymringsmelding uten å få svar. HA har ikke skrevet om saken. De som har engasjert seg er NRK Østfold, på deres hjemmeside ligger mye interessant informasjon.

Hvis det ikke er noen miljømessige problemer i dette området, hvorfor får vi da ikke et beroligende svar? Hvorfor følger ikke bygningsmyndigheten i Halden opp saken og påser at de nødvendige undersøkelser er gjennomført og dokumentasjon foreligger før arbeidet settes i gang- på samme måte som i Ishallsaken? Er ikke Ap og Halden kommune lenger interessert i helse, miljø og sikkerhet for de som jobber der?

Min konklusjon hittil: Ishallen er nok et engangstilfelle. Men her i Halden er det fortsatt forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, førstnevnte kjører tog og han Jørgen prøver å spelle hockey (i Moss).

Men kanskje etter neste valg blir ”graset grønt for alle”.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne