Har man klave får man ku, har man signalbygg blir det forskning.

Hva er IT Fornebu Holding ASA?  Det er som navnet antyder et eierselskap for flere datterselskaper som har drevet og bygd ut deler av gamle Fornebu flyplass siden 1998. Største aksjonær er SIVA ( Statens Industri Vekst Anlegg) med 32,6 %. Andre større aksjonærer er Selvaag, DnB Nor, Linstow, rederiene Ganger Rolv og Bonheur som til sammen har ca 50% av aksjene.

SIVA har eid tomta på Remmen siden 1999 og har ennå ikke lykkes å skaffe nok interessenter til å ta risikoen med bygging av et større kontorbygg.  Ved å overføre tomta til Fornebu IT involverer man et selskap hvor private interessenter har aksjemajoriteten, men skaffer det noen flere forskningsbedrifter som vil flytte til Halden?

De framlagte sakspapirene inneholder ikke mye fakta. Det er derfor mange spørsmål som ikke er avklart i denne saken. Dette er hovedgrunnen til våre betenkeligheter.

Hvem skal dekke utbyggingkostnadene? Utbyggingsselskapet dannes med lovens minimum egenkapital.
Halden kommune har en ytterst anstrengt økonomi, noe som i første rekke skyldes den store investeringsaktivitet de siste åra, som i sin helhet er over 100% lånefinansiert. Hvor skal det skaffes egenkapital til en ubygging på Remmen og er dette en prioritert kommunal oppgave? Det er naivt å tro at utbyggingsselskapet ikke må ha noen millioner i egenkapital. Desto høyere lånefinansiering man har av bygget, jo større krav er det til leieinntekter. De private eierne i IT Fornebu vil ha avkastning.

Hittil er det bare 3 selskap som har undertegnet en uforpliktende intensjonsavtale.
2 av selskapene holder til på Wiels plass, det tredje er SAAB Microwave på Sørlifeltet. Skal kommunen også forplikte seg til å leie disse lokalene slik Halden kommune forpliktet seg til å overta leieforholdet for Saugbrugs sitt gamle hovedkontor på Wiels Plass?

Når saken var oppe i Kommunestyret 14.03.2008, var det snakk om å bygge et bygg i størrelsesorden 14 000 m2 hvor Halden kommune skulle leie 50%, dvs. kommunens andel blir 7000 m2. Så hva skal Halden kommune med 7000 m2 kontorlokaler på Remmen? Kommunen har i dag kommunale bygg som ikke benyttes ( Olavsgt. 3)
og skal i tillegg overta lokalene på Wiels plass.

Størrelsen på bygget er ikke endelig fastsatt, men uansett størrelse har ikke Halden kommune noe behov for å leie arealer der ute. Disse lokalene kan jo ikke leies ut før de øvrig 50% av bygget  er fylt opp. Kommunen kan jo ikke konkurrere med sitt eget eiendomsselskap.
Begrunnelsen for å bli med i eiendomsselskapet er at man vil ”sikre styring og påvirkning av utviklingen på Remmen”.  Som regulerings- og bygningsmyndighet har allerede kommunen styring med utviklingen.  Det er viktig at kommunen ikke blander rollene, bare se på Ishallen.

Vi er gjerne med på at kommunen kan ta en risiko i forbindelse med næringsutvikling, men det bør være en kalkulert risiko som man kjenner størrelsesorden av og som i verste fall ikke går ut over annen aktivitet.  Erfaringen fra byggingen av transport terminal på Vestgård burde kreve aktsomhet. Her bygget man også før solide leietagere var på plass og de kom aldri!

Hvem skal holde til i forsknings parken?
Alle de øvrige sentrale IT bedriftene I Halden har avslått å være med. Av IT selskapene i Halden er det først og fremst IFE som driver forskning og de ser ut til å være svært tilfreds med sine nye sentrumsnære lokaler i Os Alle.

Høyskolen har tilstrekkelig med plass i sitt eget nybygg. Dessuten er den forskning som drives på Høyskolen i stor grad individuell kvalifisering til høyere stilling.  Svært lite er kommersielt Forskning og Utviklingsarbeid.  Derfor har da heller ikke HiØ vist noen interesse for forskningsparken.

Da står vi igjen ved alternativet at FoU bedrifter andre steder i landet flytter til Halden. Det er ikke lagt fram dokumentasjon som gjør dette til et veldig sannsynlig scenario.

Norwegian Centre of Expertise er brukt som begrunnelse for å bygge. Men den bevilgning man har fått er ikke direkte penger til forskning, men midler til å søke om forskningsprosjekt nasjonalt og innen EU systemet.
Av egen erfaring etter 10 år i Østfoldforskning kan jeg bekrefte at dette nåløyet er trangt, det kreves at man har kompetente miljøer av en viss størrelse for å komme i betraktning. Det tar tid å skaffe et tilstrekkelig antall personer med doktorgrad og nødvendig kontaktnett. Motoren i en slik satsning må være IFE som allerede har de nødvendig forutsetninger, ikke høyskolen som har hovedfokus på profesjons- og bachelorutdanning

Innovasjon og knoppskyting i form av nye mindre selskaper er nødvendig, men slike selskap ønsker ikke høye faste kostnader i form av husleie. Det kan sikkert de fleste av de IT selskap som er blitt etablert de siste 10-15 åra, bekrefte.

Det er i dag ledig lokaler i Os Alle hvor det er god nok plass til de etableringer som kan følge i kjølvannet av Norwegian Center of Expertise.  Dersom selskapene som klarer å etablere seg, ønsker seg et nybygg på et senere tidspunkt, så kan Halden kommune selge dem en tomt i Remmenskogen.

MDG har som grunnide å satse på en bærekraftig utvikling. Det betyr å skaffe et langsiktig inntektsgrunnlag for de aktuelle bedriftene. Det gjøres ikke ved først å bygge signalbygg  på Remmen. Først må et nødvendig antall bedrifter etableres som har behov og økonomi til å flytte inn i et flott og dyrt nybygg. Det som har skjedd på Fornebu er ikke etablering av en rekke nye innovative bedrifter, men at en del store og økonomisk solide selskap har lokalisert sine hovedkontor der ute, slik som Statoil.

Det vil dessuten gi ringvirkninger for annen virksomhet å få til næringsvirksomhet i sentrum. Flytting av hele høyskolen til Remmen har skapt et vakuum i sentrum. Over 80% av studentene pendler til Remmen sammen med et større antall av de ansatte. Med andre ord de setter knapt sine ben i sentrum. De bor og skatter i andre kommuner. Det samme vil gjelde ansatte i en ev. forskningspark, mange vil velge å bosette seg nærmere det store akademiske arbeidsmarkedet i Oslo (Ås) fordi mange vil ha mulighet til å skifte jobb uten å skifte bolig.

Flertallets politikk å få flyttet IFE og de øvrige IT bedriften ut i Remmen, vil ha en ytterst negativ effekt på sentrum og den gjenværende handelsstand.

Øivind Holt
MDG
( og tidligere instituttsjef i Stiftelsen Østfoldforskning)