Høyre og utbyggingspolitikken på Tyska/Hollenderen

29. august 2020: Her skriver Hans Jan Bjerkely om planene om utbygging på Tyska/Hollenderen, og stiller flere spørsmålstegn til Høyres utbyggingspolitikk.

august 29, 2020

Håvard Tafjord ga en fyldig beskrivelse av Høyres areal- og utbyggingspolitikk i HA 26.august. Som han selv sier, er arealpolitikken meget lik den MDG har. Likevel har han noen spark til MDG, fordi vi ikke er enige i alle avveininger av hensyn. MDG er mer opptatt av utvidelse av boligfelt og fortetting enn av å lage nye boligfelt i så stor avstand fra sentrum at mange blir avhengige av bil til jobben.

Tyska og Hollenderen er en av Høyres kjepphester. Når vi i alle år har sagt at området egner seg best til park, har det sammenheng med svært dårlige grunnforhold, lukt av sump ved Tistas utløp på varme sommerdager, flomfare ved ekstremvær og muligheten for på sikt å få en jernbane i bro foran vinduer og terrasser. Selv om Jernbaneverket har frigitt Tyska, er ikke traseen for framtidig dobbeltspor til Sverige fastlagt. Mener Høyre at disse betenkelighetene ikke er noe å bry seg om?

Kommunen har forpliktet seg til å betale for all utskifting av giftige masser på Tyska. De må fraktes vekk, avgiftes og deponeres. Ingen vet hvor det kan skje, hvem som kan gjøre jobben eller hva det vil koste. Det kan komme på 20 millioner eller mye mer. På forhånd har kommunen brukt mye penger på røropplegg og vei. Synes Høyre at dette er greit?

Når vi ser på bebyggelsen som Condo Vita vil bygge på Tyska, ser den ut som byggeklosser i forskjellige mønstre. Lignende bebyggelse finnes i flere byer. Det er sikkert mange som synes dette ser artig og spennende ut, men et viktig spørsmål er om det passer på dette stedet, med Rød Herregård, bebyggelsen på Rødsjordet og Høvleri-bygningene som bakteppe. Bebyggelsen langs Tista er stort sett godt tilpasset (bortsett fra Meny-bygget), men på Tyska vil utbyggerne sette opp noe som bryter radikalt med et verneverdig bygningsmilø. At det kan gjøres annerledes av gode arkitekter, ser vi ved Kongens brygge. Synes Høyre at den foreslåtte bebyggelsen tilfredsstiller de kravene til utforming som ligger i tidligere vedtatte planer?

Vi ser at Høyre også vil ha høyere bygg i sentrum, også der utsikten til Fredriksten da blir dårligere. Det er tydelig at partiet ikke har lært noe særlig av smellen det fikk av holdningen til Os skole.

Eplehager og gamle bygg gir mange muligheter for fortetting. Lilletorget i Svenskegata er blitt en perle. Jernbaneområdet har store arealer. Grønland kan bebygges med mange leiligheter selv om vi bevarer utsikten til festningen. Det som er utfordringen, er å bygge bra leiligheter som folk flest har råd til å kjøpe. Pensjonister selger ikke eneboligen og flytter til sentrumsområdet hvis de må betale flere millioner mer for en leilighet enn de får for eneboligen. Også derfor er Tyska-prosjektet dårlig. Omfattende peling til fast fjell gjør grunnarbeidet uvanlig kostbart. Dette må tas igjen i prisen på leilighetene. Hvor er realismen?

Hans Jan Bjerkely, vararepresentant til kommunestyret for MDG Halden