Ingen garanti mot forurensning

Miljøpartiet De Grønne i Halden mener det er oppsiktsvekkende at Halden kommune har gitt byggetillatelse for Halden driftsbanegård før det er helt avklart at det ikke ligger ytterligere forurensning i Mølen-området der arbeidene har pågått i flere måneder.