Innfart vest – rett vest?

Miljøpartiet De Grønne har hele tiden vært i mot planene om bygging av Innfart vest, intensjonsavtalen med Norske Skog, og en storstilt utbygging i vannkanten som er forurenset og miljøfarlig, skriver Vibeke Julsrud.