Innkalling til årsmøte i Miljøpartiet De Grønne i Halden

januar 27, 2018

Sted: Fayegården , Svenskegata 7
Dato: 30.01.18
Oppmøte: kl.18.30

Før årsmøtet som begynner 19.00 holder Erik Skauen, gruppeleder og fylkestingrepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Østfold,  et innlegg om partiets arbeid i fylket.

Saksliste for årsmøtet (starter 19.00):
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og opprop
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av Årsmelding 2017
4. Godkjenning av Regnskap for 2017
5. Vedta Årsplan for 2018
6. Vedta Budsjett for 2018
7. Behandle innkomne forslag
8. Valg
• Styre i lokallaget
• Nominasjonskomité
9. Forslag på landsmøtedelegater 11-13 mai 2018
10. Avslutning

Hilsen Vibeke Julsrud
Styreleder