Klima og framtidsansvar

august 31, 2017

Hittil i valgkampen virker det som de store partiene er så hektet på kortsiktig økonomi at de ikke vil gå inn i den viktigste av alle diskusjoner: Hva må vi gjøre for å redde jordas klima fra den dramatiske endringen som er på gang? Hva må vi gjøre for å skaffe levelige forhold for mange millioner mennesker i Afrika, Asia og landene rundt Middelhavet? Hva må vi gjøre for at ikke Norden skal bli oversvømmet av mange millioner desperate klimaflyktninger?

Parisavtalen gir svar på det som må gjøres hvis temperaturstigningen skal holdes under 2 grader i gjennomsnitt. Allerede det er dramatisk i de landene som blir stadig tørrere og varmere, der stadig flere dør av ekstremvarme, og der havstigning vil tvinge folk til å flytte. Konsekvensene for norsk klima blir bagateller i forhold. Mer vind, mer nedbør og dårligere vintre tåler vi sikkert. Likevel blir det mindre trivelig å bo her for våre barnebarn enn det har vært for oss. Det store presset fra klimaflyktningene vil i tillegg gi utfordringer av et helt annet kaliber enn vi har sett til nå.

Parisavtalen blir forsøkt torpedert av Donald Trump og hans meningsfeller i mange land, men de fleste vestlige industriland og Kina har skjønt alvoret og prøver å legge om til fornybar energi så raskt som mulig. Teknologiutviklingen går med stormskritt. Sol og vind konkurrerer på pris med kullkraft i flere land. Om noen år produseres det bare biler med elektrisk drift, med nye batterityper eller hydrogen som energibærer.

Trump tror at kullindustrien fortsatt er konkurransedyktig. Han er snart alene om det. Regjeringen og Ap tror det samme om norsk oljeindustri. Derfor vil de åpne flere nye felt for leting, også i Lofoten og Barentshavet, verdens mest produktive og sårbare havområder. Det betyr at Staten får mye mindre inntekter fra oljeselskapene i mange år framover, pengene brukes på leting. Det oljelobbyen og de store partiene nekter å ta inn over seg, men som utenlandske eksperter er klare på, er at oljeprisen om noen år vil falle til et nivå som gjør all norsk produksjon ulønnsom. Antagelig skjer dette før de nye feltene er i produksjon. Da kommer de store konkursene. Saudi-Arabia vil kunne produsere olje til en brøkdel av vår pris til oljen er utfaset og fossil-perioden er historie.

Miljøpartiet De Grønne mener at vi nå må stanse letingen etter nye felt, slik at norsk produksjon av olje og gass trappes gradvis ned i tråd med markedet. Slik kan vi unngå at Staten taper enorme beløp som brukes til bortkastet letevirksomhet. Hvis investeringene heller brukes til grønne arbeidsplasser, til raskere bygging av dobbeltspor til Sverige og til nye arbeidsplasser i havbruk, bioteknologi og framtidsrettet industri, vil barn og barnebarn få en langt bedre framtid enn ved dramatiske konkurser og flere hundre tusen arbeidsledige.

For klimaet og våre barnebarn vil det være en stor fordel om oljebransjen forsvinner, for økonomi og arbeidsplasser vil det være viktig at det skjer gradvis. Ingen vil hjelpe norsk oljeindustri til å holde det gående når den ikke lenger kan konkurrere. Også derfor er det på tide at vi tar Parisavtalen på alvor og trapper ned frivillig. Dette er MDGs hovedsak i Stortingsvalget, og vår førstekandidat i Østfold, Håkon Borch, vil stå på for å få gjennomslag. Kommer MDG på vippen i Stortinget, kan dette bli saken som bestemmer om Jonas eller Erna skal bli statsminister. Alle som føler ansvar for kommende generasjoner, bør hjelpe oss til en myk overgang til det fossilfrie samfunn med god livsstandard.

Hans Jan Bjerkely, Miljøpartiet De Grønne i Halden