Lovlighetsklage avvist

Et flertall i Halden kommunestyre avviste en lovlighetsklage på den inngåtte bytteavtalen mellom kommunen og Norske Skog. Saken går nå til fylkesmannen. Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne står bak lovlighetsklagen.