Fotocredit:

Skamhogst i Busterudparken

april 3, 2016

Vi har fått flere henvendelser fra haldensere om skamhogsten som nå foregår i Busterudparken. Vi har også sett at Fortidsminneforeningen har aksjonert ved å henge opp plakater om å ta vare på de største trærne. Både Miljøpartiet De Grønne og Naturvernforbundet i Østfold er enige med Fortidsminneforeningen. Busterudparken representerer noe av det mest verdifulle ved bymiljøet på nordsiden. En slik park med store trær inntil en gågate er en grønn oase som kan gi verdifull avkobling for haldensere i alle aldre, ikke minst de som er ute med barn eller er avhengige av rullestol. De stor trærne gir nødvendig skygge på varme sommerdager, og de gir levesteder for en mengde fugler.
Av de 13 stubbene som nå står som vitnespyrd om skamhogsten til nå, stubber av trær med diameter fra 20 til 60 cm, er det bare en som viser råteskade. Denne er en bjørkestubbe. Samtlige stubber av lind og kastanje er helt friske. Det går derfor ikke an å bruke råte som begrunnelse for hogsten. Hvis enkelte av trærne hadde enkelte råtne eller døde greiner, burde de naturligvis vært beskåret på en fagmessig forsvarlig måte. Å fjerne store trær fordi enkelte greiner kanskje kan falle ned i løpet av noen tiår, er ikke forvaltning, det er rasering. De fleste av de nedsagde trærne er lind. De har den egenskap at de blir hule når de blir gamle nok, men de holder seg fortsatt i live og vokser videre i tykkelse og høyde i kanskje 100 år til. De er kanskje de mest populære reirtrærne for fugler i bystrøk. Hulrommene i slike trær er også verdifulle levesteder for insekter og andre smådyr, blant annet sjeldne billearter. De betyr dermed mye for det biologiske mangfoldet. Halden har et spesielt ansvar for ansvarlig forvaltning av varmekjære arter som kan leve her, men som ikke finnes andre steder i Norge.
Busterudparken er en del av byens sjel, og etter vår mening går det ikke an å sette i gang tiltak som gjør at den forandrer karakter, uten at byens politikere har tatt stilling og befolkningen har fått uttale seg om det som foreslås. Vi vil ta saken opp i de rette politiske organer, og vi håper administrasjonen vil stoppe videre ødeleggelse straks, slik at saken kan få en forsvarlig politisk behandling.
For Miljøpartiet De Grønne i Halden, Hans Jan Bjerkely