Spillet rundt Blåseensemblet

Etter først å ha behandlet kommunens elendige økonomi i Hovedutvalget for Budsjett, Finans og Økonomisk styring (HBFØ) på torsdag etterfulgt av en praktfull framsyning av kampen om Carmen’s gunst på fredag, er  det fristende  å sette det lokale spillet om kulturkroner til Blåseensemblet inn i  en mer dramatisk sammenheng.  En libretto med (dårlig) skjult agenda.

Ved siden av Fredriksten er Blåseensemblet det som gir Halden en identitet langt ut over kommunens grenser. ”Divisjonsmusikken” er en inngrodd del i vår lokal bysjel. Kultursalen ble bygd for at orkesteret skulle få gode øvings- og konsertlokaler.

Fordi Blåseensemblet er et nasjonalt anerkjent orkester, yter både staten og Østfold fylkeskommune betydelig tilskudd til drift av orkesteret. 70% fra staten og 15% hver fra Halden kommune (HK) og fylkeskommunen basert på inngått avtale.

I 2006 fikk ensemblet 22 mill, HK’s andel var 3,3 mill. I 2011 er det totale tilskuddet 30 mkr hvor HK skal betale 4,5 mkr, men posisjonens budsjettbeløp er  bare 2,7 mkr. Og la oss ikke glemme at Blåseensemblet betaler 1,5 mkr i husleie for Kultursalen, dvs at netto bidrag fra HK blir 3 mkr i år eller en netto egenandel på bare 10 %.

Det årlige beløp skal fastsettes gjennom en årlig dialog mellom partene.

Et opplegg til samspill så la meg komme med et utkast til libretto (operatekst)

Innerst i fjorden ligger den lille byen hvor landets eldste orkester holder til. På grunn av sin dyktighet får de hvert år penger fra Konge og stat. Den rike onkel Staten har økt sitt tilskudd hvert år i takt med pris og lønnsutvikling og det samme har den regionale lensherre gjort. Byens borgermester har imidlertid lite penger, men yter stilltiende sin skjerv de første årene. Noen dialog med store Staten tør han ikke ta, for kutter han 1 krone lokalt blir det hele 7 kr mindre til orkesteret og da blir han svært upopulær i byen.

Men i år er kassa nesten helt tom, og de andre  i rådhuset har også brukt litt for mye. Kan han finne en smart løsning? En slags dobbelkommunikasjon – underbudsjettere beløpet, men samtidig forsikre at pengene finnes.

Siden alle sparepengene er brukt opp, er den eneste utveien  å ta penger fra noen andre han har ansvaret for, som ikke får penger fra onkel Staten. Til slike krumspring er et populært og gjallende orkester godt å ha, da høres ikke skrikene så godt fra de små foreninger som må blø. Og når han har funnet pengene til orkesteret, kan han fremstå som den store helten.

Fra diktning til fakta. Rådmannen hevder i note til regnskap 2010 at staten har begått avtalebrudd ved ikke å initiere årlig dialog. Men hvorfor skulle staten gjøre det? De øker jo uoppfordret tilskuddet hvert år. Halden kommune er også avtalepartner og kan like gjerne kreve dialog hvis de er misfornøyd.  Den som tier samtykker, akkurat som med selvangivelsen.

Så den foretatte underbudsjettering har antakelig ikke som formål å ramme Blåseensemblet, de har for stor lokal støtte,  men å gjennomføre nedskjæringer på andre kulturaktiviteter. Samtidig var det lettere for posisjonen å få tallmessige balanse i sitt budsjett, som imidlertid klarere og klarere viser seg ikke å være reelt.

Rådmannen foreslo for HBFØ å trekke inn 1,2 mkr i kulturbudsjettet selv om sektoren har holdt seg innenfor vedtatt ramme. HFBØ’s flertall sparket  den ballen videre til Formannskap og Kommunestyret.

Carmen fikk til slutt føle kniven og det gjør nok også  kulturen.

Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne – ditt valg