Spørsmål til Ap-toppene i Halden

Fotocredit: Politikken.dk

Vi ser i HA at toppkandidatene på Ap-lista, Kirsti Brække Myrli og Arve Sigmundstad, inviterer til samarbeid og løsninger for framtidas Halden og lover å svare på alle spørsmål. Det er positivt. En sak som vil bli en av de viktigste i kommende periode, og som vi ikke finner noe om i Ap’s program, er framtidas jernbane gjennom Halden. Vi ber derfor om svar på følgende spørsmål:

juni 18, 2015

- Mener dere det er riktig å bruke våre skattepenger (statlige eller kommunale) til å betale store erstatninger til utbyggere eller boligkjøpere fordi ledende politikere i Halden ikke vil vente på Jernbaneverkets planlegging?

1. For pendlere fra Halden kan raske tog, hyppige avganger og jernbanestasjon i sentrum være avgjørende for om de ønsker å bo her. I dag brukes pendlertog av minst 500 personer hver dag. Med moderne dobbeltspor kan antallet øke mye. Vi er bekymret for alle utspill og vedtak som forsinker og vanskeliggjør framføringen av dobbeltsporet inn mot sentrum. Politikere som bare tenker byutvikling og legger inn hindringer som kan få Jernbaneverket til å legge sporet utenom sentrum og flytte stasjonen til Berg, bør nå settes på sidespor. Vil dere arbeide for at dobbeltsporet må gå gjennom sentrum og bygges så fort som mulig både mot Sarpsborg og mot Kornsjø?

2. Jernbaneverket har bedt Halden kommune ta hensyn til dobbeltsporet og vente med utbygging på Tyska til traséen er fastlagt. Det legges opp til at stasjonsplattformen skal bli 350 m og kurven inn mot sentrum skal bli så slak at sporet vil komme like utenfor eller gjennom planlagt bebyggelse på Tyska. Mener dere det er etisk og samfunnsøkonomisk riktig å drive gjennom en utbygging til over 600 mill.kr og deretter måtte rive deler av bygningsmassen fordi den kommer i eller nær sporet?
3. Mener dere det er riktig å bruke våre skattepenger (statlige eller kommunale) til å betale store erstatninger til utbyggere eller boligkjøpere fordi ledende politikere i Halden ikke vil vente på Jernbaneverkets planlegging?
4. Folk som lokkes til å kjøpe kostbare og moderne leiligheter på Tyska, risikerer etter få år å få dobbeltsporet på bro foran vinduene, med mange persontog på dagtid og mange gjennomgående godstog på nettene. Da kan det bli vanskelig å videreselge leilighetene. Er det etisk forsvarlig å utsette boligkjøpere for slikt?
5. Godstrafikken på E6 øker så raskt at det etter prognosene blir kaos om 10 år hvis vi ikke lykkes i å få store deler av godset over på tog fra Gøteborg til Oslo. Mye av det lastes fra skip til trailer i Gøteborg. Kaoset kan unngås hvis politikerne tar grep, gjør godsfrakt på tog billigere enn på trailer og får dobbeltsporet gjennom Halden til Øxnered langt raskere enn vedtatt transportplan legger opp til. I motsatt fall har politikerne skaffet oss Østfolds største miljøproblem, med store utslipp av CO2 og partikler, støy, saktegående kø i begge felt, stress og ulykker. Vil dere samarbeide med oss om å få fart på dobbeltspor-byggingen slik at vi unngår dette?
For Miljøpartiet De Grønne er miljø og klima for nåværende og kommende generasjoner så viktig at miljøsakene vil avgjøre hvilke partier vi kommer til å samarbeide med etter valget.

For Miljøpartiet De Grønne i Halden; Hans Jan Bjerkely