Storhall eller ingenting?

HA går ut med krigsoverskrifter i tirsdagens avis: ”Idretten står samlet i hallsaken”. Blar man om til midtsidene, hvor saken brettes ut med sitater fra ulike klubbledere, blir bildet litt mer nyansert.

september 2, 2015

”Det er viktig at en ny storhall bygges uten at det går på bekostning av eksisterende idrett i Halden, som allerede drives med redusert kommunale tilskudd”, sier leder i Halden Skiklubb. Leder i Svømmeklubben vil ha svømmehall først. TTIF støtter Idrettsrådets arbeid, men vil fortsette eget prosjekt om utvidelse av Tistedalshallen.

Med andre ord, oppslutning om å satse alt på et kort i form av en ny storhall, viser seg å være ganske betinget. Det som er viktig for idretten, er at kommunen igjen ser seg i stand til å ta sin andel av spillemiddelprosjekt og øke driftstilskudd til lagene. Miljøpartiet har hele tiden hevdet at det er viktigere å styrke idretten enn å subsidiere TV2 gjennom Allsangen. En hall i sentrum er dessuten byutvikling og vil skape mer liv i sentrum. Det vil være lettere for ungdom å gå eller sykle til sentrum enn til Remmen.

I forrige uke mottok jeg sammen med en rekke andre, en tippekupong med 16 spørsmål fra Jan Wiig i Idrettsrådet. Her kunne vi krysse av om vi var enig eller ikke. I forhold til hall-saken bet jeg meg merke særlig i to spørsmål:

Nr 2: at eksisterende anlegg får driftstilskudd og tilstrekkelig vedlikehold.
Nr 9: å gi idrettslagene aktivitetsstøtte

Som mangeårig idrettsleder har jeg ingen problemer med å krysse av «enig» på begge (og de fleste andre spørs-målene også).
Men hvorfor legger Idrettsrådet hele sin politiske innsats i å bygge en storhall ute på Remmen, når behovet for mindre anlegg er skrikende? Det som er viktig er å skaffe barn og unge mer hall tid på kort sikt, ikke drive med mer utredning om en storhall på Remmen. Erfaringen fra andre prestisjeprosjekt hvor det offentlige involveres, er at det blir lite igjen til øvrig idrett når bevilgningen skal gis. Jamfør OL diskusjonen Oslo 2022.

En kommunaløkonomisk farbar veg i Halden er å sette av spillemidler i neste års budsjett slik at TTIF kan utvide sin hall. Om det er rom for å yte full kommunal andel på 33% eller litt mindre, får budsjettbehandlingen avklare. TTIF er en solid klubb med betydelig ressurser og klubbentusiasme og vil kunne tilby mer hall tid allerede i 2016. Neste trinn er å påbegynne planlegging av ny skole og idrettshall på Os. Her fattet Kommunestyret vedtak i juni. I løpet av 2- 4 år vil det kunne realiseres. I samarbeid med videregående skole vil man dekke driftsutgifter på dagtid, slik at det blir overkommelig for klubbene å leie på kveldstid.
Det er derfor med forundring jeg konstaterer at Idrettsrådet utelukkende satser alt på en hest, en storhall på Remmen, og dessuten har kastet seg inn i valgkampen.

Vi hadde den samme visa når det gjaldt rehabilitering av svømmehallen. I forrige periode arbeidet rådmannen med et forslag om rehabilitering av svømmehallen på Remmen. Miljøpartiet ville også ha med en utvidelse som skulle omfatte et badeanlegg for barn. Kommunens andel ville blitt rundt 20 mill. Forslaget ble stoppet av Ap /SV/ Krf som satt med makta. Det var flere som var redde for at en rehabilitering ville utsette realisering av en ny svømmehall. Mens vi venter, forfaller svømmeanlegget stadig mer.

De nye i Arbeiderpartiet med Kirsti Brekke Myrli i spissen, følger i de gamles fotspor og har hevet seg på Remmen-kjøret til Idrettsrådet (eller kanskje det er omvendt).
Er det viktigere at det bygges på Remmen enn at Halden idretten får realisert flere mindre anlegg på kort sikt? Ikke så store og prangende, men brukbare særlig for unger som er målgruppa.

Mangfold gir livsstyrke, også i idretten

Øivind Holt
Miljøpartiet De Grønne