Svingenskogen og hydrogenstamveien til Europa

Fotocredit: www.forbes.com

Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at unødvendig biltrafikk bør reduseres mest mulig, og at et godt utbygd kollektivtilbud er den beste løsningen for å oppnå dette. Vi innser allikevel at Norge er et langstrakt land med spredt bosettingsmønster som gjør at personbiltrafikken blir et nødvendig supplement til offentlig transport.

september 1, 2015

Denne er i dag i stor grad avhengig av fossilt brensel som bensin og diesel. Spørsmålet er hva som er det beste alternativet til fossilt brensel i transportsektoren i årene som kommer.

De senere åra har gitt oss el- og hybridbiler som alternativ til tradisjonelt drivstoff. Hydrogen som energibærer er et spennende alternativ som av mange anses som en bedre løsning enn batterier.

Et enkelt eksempel illustrerer fortrinnet med Hydrogen som energi. De fleste bileiere ønsker seg en rekkevidde på 500 kilometer og oppover. For å kjøre hundre kilometer lenger greier man seg med én kg hydrogen ekstra. Hvis en derimot skal øke rekkevidden på en batteribil med 100 km, må man ha 150–200 kg tyngre batteri. Og jo lengre rekkevidde en batterielbil skal ha, jo verre blir det.

Vi tror derfor at etterspørselen etter hydrogendrevne kjøretøy vil øke i fremtiden. Både for personbiler og drosjer, men kanskje i særlig grad for tyngre kjøretøy som busser, lastebiler og landbruksmaskiner. Hydrogendrevne ferger og annen transport til sjøs har stort potensial. Norge kan være med i forskning og utvikling på dette området, og dermed gjøre jobben med å utvikle hydrogenbiler og hydrogenbåter tilsvarende den jobben Tyskland har gjort med solceller. I Halden har vi også et forskningsinstitutt som kan gi viktige bidrag på dette området.

Akershus fylkeskommune har i flere år arbeidet for tidlig innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen. Dette omfatter stasjonsutvikling, kollektivtransport og utvikling av støtteordninger. Regionen skal være blant verdens ledende for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon.

I de skandinaviske land er det etablert et nettverk for en stamvei for hydrogen. Denne skal fremme samarbeid mellom HyNor på Lillestrøm, Hydrogen Link i Danmark og Hydrogen Sweden i Sverige.

Vi i Miljøpartiet De Grønne i Halden vil jobbe for å knytte Østfold til det nasjonale og skandinaviske nettverket. En fyllestasjon for hydrogen bør bygges langs E6 ved Svingenskogen i Halden for å betjene trafikken til og fra Europa. Hydrogen, som bare gir rent vann som utslipp, er en miljøvennlig energibærer for fremtiden. Halden og Svingenskogen bør bli et viktig knutepunkt på hydrogenstamveien gjennom Europa.

- Vi i Miljøpartiet De Grønne i Halden vil jobbe for å knytte Østfold til det nasjonale og skandinaviske nettverket. En fyllestasjon for hydrogen bør bygges langs E6 ved Svingenskogen i Halden for å betjene trafikken til og fra Europa.