Ta vare på de ansatte i helsevesenet!

Halden kommune gikk for 2 år siden inn for en  samarbeidsavtale om prosjektet ”Kvalitetskommuner” med de ansatte i helsevesenet i kommunen. Mange måneder har nå gått siden 3-partsavtalen ble underskrevet. De tre partene i avtalen er ansatte, administrasjonen og posisjonspolitikerne.

Avtalen går ut på at de ansatte fremmer tiltak/ behov for et godt arbeidsmiljø og en arbeidstidsordning/ turnus det går an å leve med i samarbeid med administrasjonen og politikerne. Dette skal føre til økt trivsel og lite sykefravær.  Dette skal igjen kvalitetssikre tjenesten Halden kommune skal gi de forskjellige brukergruppene. En rapport skal skrives i løpet av april/mai. Prosjektet skal sluttføres i des 2009.

Hvordan går det egentlig med dette prosjektet? Det virker jo som det ikke lenger er er 3part samarbeid mellom ansatte, administrasjonen og politikerne. De ansatte er  frustrerte  og oppgitte over at de nå får en dårligere turnus enn før. En hinkehelg hver sjette uke med en 13 timers økt.

Det skal ikke være slik at om en gruppe får større stillinger og fast arbeid, så får andre en dårligere arbeidstidsavtale. En sektor/bedrift  dominert av menn, vil aldri finne seg i dette. Posisjonspolitekerne trekker seg unna ansvaret ved å si at dette er en sak mellom de ansatte og administrasjonen.

Vi i Miljøpartiet De Grønne er bekymret for de helseansatte i Halden kommune.og vi oppfordrer administrasjonen og den politiske ledelse til å gå inn i en dialog med de ansatte og videreføre prosjektet” Kvalitetskommuner”.

Ta vare på de ansatte i Halden Kommune!

Vi minner om at offentlig sektor også er næringsvirksomhet. Offentlig sektor holder Halden kommune og samfunnet i gang.

For Miljøpartiet De Grønne,

Ingrid M Davidsen.