Traduit en français

Vi har fått oversatt programmet vårt til fransk for å kunne nå fransktalende innbyggere i Halden:

Takk til Reine Cihiluka for oversettelsen