Vi må gjøre oss mer attraktiv for unge i etableringsfasen

27. august 2020: Johan Johansen skriver her om hvordan fokus på sentrum kan være gunstig både for økonomien og flere grupper i samfunnet, blant annet unge mennesker.

august 27, 2020

26. august skrev Hans Petter Kjøge i HA en leder med tittelen «Hva vil være «godt nok»? Denne lederen handler om fremtidens kommuneøkonomi og i hvilken grad Halden kommune vil være i stand til å opprettholde tjenestetilbudet de i dag gir. MDG synes det er flott at HA setter søkelys på dette for fremtidens kommuneøkonomi er et tema vi har vært opptatt av lenge. Utfordringene Kjøge viser til har lenge vært kjent i det politiske miljøet og det er utrolig viktig at alle borgere blir bevisst utfordringene alle Norges kommuner har fremover. Utfordringene er knyttet til den lenge omtalte “eldrebølgens“ ankomst, drastisk nedgang i antall yrkesaktive pr. pensjonist og derav lavere skatteinntekter.

Dette er utfordringer som har vært diskutert i MDG lokalt og nasjonalt så lenge jeg har vært med i MDG. Det Kjøge ikke nevner er at kommunedirektøren også kunne nevnt utfordringer som at lokaldemokratiet utfordres, framtidens arbeidsliv (kompetanse), økt behov for forebygging, beredskap og reparasjon av klimaskapte ødeleggelser, utenforskap, større forskjell på større og mindre kommuner og sist, men ikke minst kostnaden knyttet til digitalisering. Det siste året har jeg også hatt gleden av å delta på noen kommunesektorens organisasjon (KS) seminar sammen med blant annet kommunedirektøren (Roar Vevelstad). Beskjeden fra KS har vært krystall klar og de har ringt med alarmklokkene i flere år. Det jeg har fått inntrykk av er at administrasjonen i Halden tok dette på alvor for mange år siden og har tatt strategiske grep i mange år for å møte de utfordringene. De vet at økningen av de over 67år begynner å øke drastisk fra 2024 og det handlingsrommet vi i dag har da vil være borte i flere tiår. KS omtaler de siste ca 10 årene som en gull alder for kommunesektoren med jevn økning i inntekter og stabil befolkning. Dette er noe av forklaringen på at MDG i Halden har støttet en tilbakeholden økonomisk politikk i Halden og fortsatt vil gjøre det i årene fremover.

I Halden mener MDG at arealpolitikken til kommunen er et viktig grep for å gjøre det enklere for kommunen å gi gode tjenester til sine innbyggere. Tidligere har jeg skrevet om utfordringene hjemmetjenesten vil ha om de skal ha tid med sine brukere om alle bor i eneboliger rundt byen i motsetning til i sentrumsnære leiligheter. Det å utvikle nye boligfelt rundt byen gir også økte utgifter for kommunen når det gjelder vei, vann, kloakk og et utall andre plikter kommunen har. Utgifter som ikke alltid kommer umiddelbart, men som gradvis bygger seg opp.

MDG mener også at denne utfordringen ikke bare kan løses ved å se på økonomien. Vi må også se på hvordan vi, som lokalsamfunn, legger til rette for at vi lever våre liv. Ved å satse på møteplasser for alle aldre, skape et levende sentrum, legge til rette for økt folkehelse (blant annet gang og sykkel) og gleden i relasjonen med våre medmennesker vil vi få mer felleskap. Ensomhet, dårlig folkehelse og psykisk problemer er økende og MDG mener det bare kan løses om vi skaper samfunn hvor det er lett for alle å være medmennesker. Utfordringene knyttet til utenforskap og ensomhet løses ikke uten å satse på fellesskapet. Satsingen på Storsenteret, arena på Os, museum i Fayegården og byparken er alle eksempler på tiltak som bidrar til dette.

Et annet aspekt med å satse på sentrumsutvikling er å gjøre seg mer attraktiv for unge i etableringsfasen. Dette er velgergruppen som MDG gjør det sterkest hos og vår arealpolitikk, vår sentrumspolitikk, vår sykkelpolitikk, osv er politikk de ønsker, politikk som gjør Halden mer attraktive hos unge. Alle kommuner i Norge er i kamp om å tiltrekke seg flest mulig unge mennesker og Halden skyver en stor del fra seg om vi ikke satser fullt på utvikling av sentrum. De som ønsker enebolig har allerede mange å velge mellom i Halden, flere enn i tilsvarende byer, men de som ønsker å bo i en mindre by vil i dag heller velge Fredrikstad, Sarpsborg eller Moss. Å skyve disse fra oss for å fortsette å bygge ned naturen rundt byen har ikke Halden som by råd til. Det vil gå utover de eldre, de unge og de midt imellom.

MDG ønsker at HA fortsetter å sette søkelys på denne saken og det er mange flere utfordringer i årene fremover de gjerne må utfordre politikerne på.