Vibeke Julsrud

Vibeke Julsrud
Vibeke Julsrud

Vibeke Julsrud (f. 1956) er ektefødt haldenser. Av politiske verv kan nevnes medlem i kommunestyret, formannskapet og utvalg for kultur og idrett. Varamedlem til administrasjonsutvalget og utvalg for næring- og miljøpolitikk.

Kontakt: vibeke.julsrud@gmail.com