Fotocredit: www.tu.no

Vil sikre matjord og bygge sykkelveier

Vil du være sikker på at miljø og matjord blir viktigst prioritet i Østfold, må man stemme Miljøpartiet De Grønne ved fylkestingsvalget. I Østfold går De Grønne til valg på en nullvisjon i nedbyggingen av matjord. Vi ønsker også en storstilt satsing på utbygging av et sammenhengende sykkelveinett i fylket, med fokus på transportårene inn mot kommunesentre, andre knutepunkt og togstasjon.

september 11, 2015

I Oslofjorden ønsker vi å satse på elektrifiserte ferger, og begrense tilrettelegging for økt flytrafikk, og heller arbeide for mer miljøvennlig transport.

Vi vil jobbe for en rask planlegging og utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold til Sverige for person og godstrafikk for å dekke det fremtidige behovet. Og fortsette å bygge ut E6 er ikke bærekraftig i et klimaperspektiv.

Vi vil jobbe for grønne og bærekraftige innkjøp i kommunene og flere vegetariske og økologiske alternativer i offentlige kantiner. Dette innebærer også å jobbe for mer lokal produksjon og forbruk av mat.

Vi vil satse på livskraftige byer og bygder i Østfold, og et godt kulturtilbud ved bl.a. å opprettholde «musikk og drama» tilbudet ved Halden videregående skole. Blåseensemblet er en stor bidragsyter til kulturlivet i hele Østfold, og vi vil fortsette å gi støtte til ensemblet.

En stemme på De Grønne er en stemme for livskraftige og grønne lokalsamfunn basert på lokale ressurser!

 

Vibeke Julsrud

3.kandidat Miljøpartiet De Grønne Østfold

 Erik Skauen

1.kandidat Miljøpartiet De Grønne Østfold