Styret 2019-2020

Leder: Vibeke Julsrud

Nestleder: Simen Paulsen

Sekretær: Johan Johansen

Kasserer: Ole Aasen

Medlem: Amalie Lund

Medlem: Hans Jan Bjerkely

Medlem: Anne-Birgith Mørkved

Vara 1: Øystein Bakkevig

Vara 2: Maryan Syversen

Vara 3: Terje Johnsen

Revisor: Espen Glomsrød

mai 29, 2019